కేవలం చెల్లెలు కథలు మాత్రమే Telugu Stories

Discussion in 'Telugu Sex Stories' started by desimirchi, Jan 7, 2017.

 1. desimirchi

  desimirchi Administrator Staff Member

  నువ్వెంత - నేనెంత ..? - 1
  ఆ అపార్ట్ మెంట్ లో ఉండే దీప, సుకన్య లకి ఆ రోజు గెట్ టు గెదర్ లో మాటా మాటా పెరిగి పోయి ఒకరి నొకరు బూతులు తిట్టుకోవడం దాకా వచ్చింది.
  ఇంతకీ అసలు విషయం ఏమిటంటే...పచ్చి గా చెప్పాలి అంటే వారిద్దరి లో ఎవరి పొంకాలు పెద్దవి, ఎవరి షేపులు కరెక్ట్ గా ఉంటాయి, ఎవరు ఎక్కువ మగ వారిని ఆకర్షిస్తారు అని. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఎవరు ఎక్కువ అందగత్తెలు అని. అది కూడా వారు నేరుగా పోట్లాడు కోలేదు మొదట.

  ఆ అపార్ట్ మెంట్ లో ఇలాంటి గిల్లి కజ్జాలకి అన్నిటికీ సుజాత అనే ఆమె కారణం. ఆమె ఇలాంటి గెట్ టు గెదర్ పార్టీలు అన్నీ అరేంజ్ చేసేది. ఆట విడుపుగా ఇలాంటి గిల్లి కజ్జాలని కావాలని మొదలు పెడుతుంది. ఇంక ఆ తరువాత జరిగే తతంగాన్ని మొత్తం అందరికీ విడ మరిచి చెప్పి టైం పాస్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తుంది.

  వాళ్ళ గ్రూప్ లో సుజాతకి 45 ఏళ్ళు, దీప కి 34 ఏళ్ళు, సుకన్య కి 36 ఏళ్ళు ఉంటాయి. ఆ గ్రూప్ మొత్తం లో దీప, సుకన్య లకి మాత్రమే కొంచెం సౌందర్యం మీద అవగాహన, మేక్ అప్ మీద శ్రద్ధ ఉండేది. అందువలన వారిద్దరూ అలాంటి మీటింగ్ స్పాట్ లకి వచ్చేటప్పుడు ఖరీదయిన చీరలు, నగలు ధరించి వస్తుంటారు. వారిద్దరినీ చూసి మిగతా వాళ్ళు కుళ్ళుకుంటూ ఉంటారు.

  ఈ సారి వీరిని ఎలా గయినా ఏడ్పించాలని కంకణం కట్టుకుంది సుజాత. ఆ పధకం లో భాగం గానే ఒకరి మీద ఒకరికి బాగా ఎక్కించింది. నీ నెక్లెస్ ఏమీ బాగా లేదంట అని ఒకరి దగ్గర ఒకరికి చెప్పడం తో మొదలు పెట్టి షేపులూ, పిర్రలూ, నడుమూ గురించి కూడా చెడుగా అన్నారని ప్రచారం చేసింది గత కొన్ని రోజులుగా. అందుకే ఒకరి విషయం ఒకరు తేల్చుకోవాలని ఇద్దరూ చాలా కోపంగా వచ్చారు ఆ రోజు. వచ్చీ రావడం తోనే దీప అందుకుంది... పక్కన ఉండే ప్రభ అనే ఆవిడతో..

  'ప్రభ గారూ..! నేను ఎప్పుడయినా ఎవరి గురించి అయినా నీచం గా మాట్లాడానా మీ దగ్గర..?'
  'అబ్బే..! అలాంటిది ఏమీ లేదే..' అనింది అసలు విషయం లీల గా తెలిసిన ప్రభ.
  ' మరెందుకండీ..! కొంత మంది చెత్త ముఖాలు నన్ను అదే పని గా కామెంట్ చేస్తున్నారు..?'
  'ఎవరమ్మాయ్...? ఎవరు నిన్ను అనేది...?' అంటూ దీర్ఘాలు పోయింది పక్కనే ఉన్న సుమ.
  'ఆ ఇలాంటి చెత్త ముఖాల గురించి ఎవరు మాట్లాడు కుని ఉంటారు లే... ఆమె ఏదో అనుకుని ఉంటుంది..' అంటూ తన పక్కన ఆమెతో చిన్నగా చెప్పింది సుకన్య. ఆ మాటలు పడనే పడ్డాయి దీప చెవిలో...ఇంక నేరుగా అటాక్ చేసింది సుకన్య మీద.
  'హలో... సుకన్యా...! నువ్వే నువ్వేనే నన్ను అనేది.. ఇంకెవరు అనుకుంటారు ఇక్కడ... నేను నీ కంటే అందగత్తె నని నీకు కుళ్ళు... అందుకే నా గురించి అందరి దగ్గరా చెడుగా చెబుతున్నావ్...? అంటూ అరిచింది.
  ఆమె మాటలకి ముఖం కంద గడ్డ అవుతుండగా లేచి నిలబడిన సుకన్య 'ఓయ్..దీపా...? నీ ముఖం ఎప్పుడయినా అద్దం లో చూసుకున్నావా..? గుర్రం ముఖానికి పౌడర్, లిప్ స్టిక్ పూసుకొంగాల్నే నువ్వు పెద్ద అంద గత్తెవి అయిపోవు' అంటూ దీపనే చూస్తూ గట్టిగా అరిచేసింది సుకన్య.
   

Share This Page